Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

ΚΛΑΜΠ ΓΕΛΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΙΟΓΚΑΣ ΓΕΛΙΟΥ
Η Πιστοποιημένη Συντονίστρια Γιόγκας Γέλιου, Χαρούλα Οικονομίδου, πήρε σήμερα το πτυχίο της, υπογεγραμμένο από τον Ιδρυτή της Γιόγκας Γέλιου, Δρα Madan Kataria, χειροκροτούμενη από όλα τα μέλη του Κλαμπ Γέλιου Ακρόπολης!!!
Συγχαρητήρια, Χαρούλα!!!
♥ ♥ ♥
Haroula Economidou received today her Certificate as a Certified Laughter Yoga Leader, signed by Dr Madan Kataria!!! There was a great applause for Haroula by all the Laughter Club members tonight!!!
Congratulations, Haroula!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου