Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016
ΚΛΑΜΠ ΓΕΛΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Φωτογραφίες από τη σημερινή μας εβδομαδιαία Συνάντηση!!! χοχοχο χαχαχαχα
8 Συντονιστές και 25+ συμμετέχοντες αψηφήσαμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ενώσαμε την χαρούμενη ενέργειά μας, για να απολαύσουμε τα οφέλη της Γιόγκας Γέλιου!!!
—  * * *    * * *  —
ACROPOLIS OF ATHENS'
LAUGHTER CLUB
OUR SESSION TODAY, NOV. 28, 2016
Photos from our weekly session today!!! hohoho hahahaha
8 Laughter Yoga Leaders and 25+ participants braved the storm, and joined our joyful energy to enjoy the benefits of Laughter Yoga!!!