Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016
ΚΛΑΜΠ ΓΕΛΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Συνάντηση Γιόγκας Γέλιου με άτομα με ειδικές ανάγκες.

— ***    *** —
ACROPOLIS OF ATHENS’ LAUGHTER YOGA CLUB
Laughter Yoga session with people with special needs.