Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016


ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ!!!
Η φθινοπωρινή βροχούλα δεν ματαίωσε τη συνάντησή μας απόψε, επειδή ήμασταν τόσο αποφασισμένοι για να γελάσουμε!!
— *    * —
LAUGHING, PLAYING, DANCING, AND SINGING IN THE RAIN!!!
The light autumn rain didn’t cancel our meeting today, because we were so determined to laugh!!!