Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016


Από τη σημερινή μας συνάντηση Γιόγκας Γέλιου
στη στέγη προσφύγων, 29 Φεβρ. 2016.
emoticon heart

Laughter Yoga with Refugees, Febr. 29, 2016.