Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Από τη σημερινή μας συνάντηση Γιόγκας Γέλιου
στη στέγη προσφύγων (22/2/2016). —
Laughter Yoga with Refugees (February 22, 2016).