Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΟΓΚΑ ΓΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ.

LAUGHTER YOGA AT THE REFUGEE'S CENTER
Monday, February 15, at 7 p.m.